Pre-season testing

Valencia, Spain

Montreal ePrix - Round 12

Montreal, Canada

Montreal ePrix - Round 11

Montreal, Canada

New York ePrix - Round 10

New York City, USA

New York ePrix - Round 9

New York City, USA

Berlin ePrix - Round 8

Berlin, Germany

Berlin ePrix - Round 7

Berlin, Germany

Paris ePrix - Round 6

Paris, France

Monaco ePrix - Round 5

Monaco, Monte Carlo

Mexico City ePrix - Round 4

Mexico City, Mexico

Buenos Aires ePrix - Round 3

Buenos Aires, Argentina

Mannequin Challenge

Marrakesh ePrix - Round 2

Marrakesh, Morocco

Livery Reveal

Hong Kong ePrix - Round 1

Hong Kong

Donington Testing

Donington